Katalog HBl. 88 B
Erhaltung gestempelt
Dt. Reich, HBl. 88 B, gestempelt, Mi. 55,- ++ (12950)
Katalog HBl. 88 B
Erhaltung gestempelt
Katalog HBl. 88 B
Erhaltung postfrisch
Katalog HBl. 88 B
Erhaltung gestempelt
Katalog HBl. 94 + 96 B
Erhaltung postfrisch
Katalog HBl. 1 II a A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 1 II a A, postfrisch, ungeknickt, farbgeprüft, Mi. 75,- (21141)
Katalog HBl. 1 II a A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 1 II a A (2)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 1 II a A (2), postfr., ungeknickt, farbgeprüft, Mi. 150,-(21142)
Katalog HBl. 1 II a A (2)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.2II a A HAN 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 3 (1848.19), postfrisch, Mi. 150,- (9527)
Katalog HBl.2II a A HAN 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.2II a A HAN 4
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 4 (2623.19), ungebraucht, Mi. 90,- ++ (9539)
Katalog HBl.2II a A HAN 4
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.2II a A HAN 7
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 7 (5536.19), postfrisch, Mi. 100,- (9550)
Katalog HBl.2II a A HAN 7
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.2II a A HAN 7
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 7 (5536.19) postfrisch, gepr. BPP, Mi. 100,- (9552)
Katalog HBl.2II a A HAN 7
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog HBl. 3
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 3, Seepost, Mi.-Handbuch 2000,- (21063)
Katalog HBl. 3
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog HBl.7
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog HBl. 9 I ab A 3.1
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, HBl. 9 I ab A 3.1, postfrisch, gepr. BPP, Mi. 650,- + 100% (9579)
Katalog HBl. 9 I ab A 3.1
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog HBl.12aa A 0
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 12 aa A 0, postfrisch, gepr. Infla BPP, Mi. 1500,-
Katalog HBl.12aa A 0
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 15 A (4)
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 15 A (4), ungebraucht, ungeknickt, Mi. 144,- (21145)
Katalog HBl. 15 A (4)
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl. 15 A/B (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 15 A/B (3), postfrisch, ungeknickt, Mi. 220,- (21144)
Katalog HBl. 15 A/B (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.16ba
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Dt. Reich, HBl. 16 ba, postfrisch, Fotobefund BPP, Mi. für Zd. 800,- (6605)
Katalog HBl.16ba
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Katalog HBl.17ab A (neu)
Erhaltung ungebraucht
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, HBl. 17 ab A (neu), Farbe "b", ungebr., gepr. BPP, Mi. 1200,- +(9652)
Katalog HBl.17ab A (neu)
Erhaltung ungebraucht
Prüfung BPP-geprüft
Katalog HBl.19aa A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 19 aa A, ein Falz, W 13 postfr., geprüft BPP, Mi. 500,- (0070)
Katalog HBl.19aa A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.19aa A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 19 aa A, ungebraucht, gepr. BPP, Mi. 420,-
Katalog HBl.19aa A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.19aa A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 19 aa A 0, ungebraucht, Mi. 420,-
Katalog HBl.19aa A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.19aa A 1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung BPP-Befund
Dt. Reich, HBl. 19 aa A 1, Klischee-Verschiebung, Befund BPP, Mi. 630,- ++(9795)
Katalog HBl.19aa A 1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung BPP-Befund
Katalog HBl.19aa A 3.2
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 19 aa A 3.2, ungebraucht, gepr. BPP, Mi. 630,- (9801)
Katalog HBl.19aa A 3.2
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.20ab A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 20 ab A, ungebraucht, farbgeprüft, Mi. 420,- + 100%
Katalog HBl.20ab A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.20ab A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 20 ab A, ungebraucht, farbgeprüft, Mi. 420,-
Katalog HBl.20ab A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.20ab A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 20 ab A, ungebraucht (Erstfalz), ungeknickt, Mi. 420,-
Katalog HBl.20ab A 0
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.20ab A 1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 20 ab A, ungebraucht, farbgeprüft, Mi. 630,-
Katalog HBl.20ab A 1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.20ab A 1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 20 ab A1, ungebraucht, gepr. BPP, ungeknickt, Mi. 420,- (2567)
Katalog HBl.20ab A 1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog HBl.20ab A 2
Erhaltung ungebraucht
Prüfung BPP-Befund
Dt. Reich, HBl. 20 ab A 2, ungebraucht, Fotobefund BPP, Mi. 630,- (9820)
Katalog HBl.20ab A 2
Erhaltung ungebraucht
Prüfung BPP-Befund
Katalog HBl.20ab A 3.1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 20 ab A 3.1, ungebraucht, gepr. BPP, Mi. 420,-
Katalog HBl.20ab A 3.1
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original