Katalog HBl. 2 II a A 2.1
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, HBl. 2 II a A 2.1, postfrisch, geprüft BPP, Mi. 100,- (22319)
Katalog HBl. 2 II a A 2.1
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog HBl. 2 II a A HAN 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 3, postfrisch, Mi. 150,- (21995)
Katalog HBl. 2 II a A HAN 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 2 II a A HAN 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 3 (1848.19), postfrisch, Mi. 100,- (21996)
Katalog HBl. 2 II a A HAN 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 2 II a A HAN 5
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 5 (3700.19), postfrisch, Mi. 80,- (23472)
Katalog HBl. 2 II a A HAN 5
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 2 II a A HAN 6
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 6 (5536.19), postfrisch, Mi. 70,- (22006)
Katalog HBl. 2 II a A HAN 6
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 2 II a A HAN 6
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 6 (5536.19), postfrisch, Mi. 70,- (9550)
Katalog HBl. 2 II a A HAN 6
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 2 II a A HAN 6
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, HBl. 2 II a A HAN 6 (5536.19) postfrisch, gepr. BPP, Mi. 70,- (9552)
Katalog HBl. 2 II a A HAN 6
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog HBl. 2 II a A+B HAN 5
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Dt. Reich, HBl. 2 II a A+B HAN 5, ungebraucht, Mi. 105,- (22004)
Katalog HBl. 2 II a A+B HAN 5
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original