Katalog MH 5.1 A 1
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 5.1 A 1, s. Beschreibung (90001)
Katalog MH 5.1 A 1
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 5.1 A 1
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 5.1 A 1, s. Beschreibung (90016)
Katalog MH 5.1 A 1
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 5.2 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 5.2 A 2, s. Beschreibung (90017)
Katalog MH 5.2 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 5.21 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 5.21 B, s. Beschreibung (90003)
Katalog MH 5.21 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 5.7 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 5.7 B, s. Beschreibung (90002)
Katalog MH 5.7 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 8 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 8 A 2, s. Beschreibung (90004)
Katalog MH 8 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 8 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 8 A 2, s. Beschreibung (90018)
Katalog MH 8 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 9.1 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 9.1 A, s. Beschreibung (90005)
Katalog MH 9.1 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 9.1 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Dt. Reich, MH 9.1 A, Fotoattest, s. Beschreibung (90005)
Katalog MH 9.1 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Katalog MH 9.1 B + DKZ
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 9.1 B mit DKZ "W", s. Beschreibung (90006)
Katalog MH 9.1 B + DKZ
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 9.2 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 9.2 A 2, s. Beschreibung (90007)
Katalog MH 9.2 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 9.4 A + HAN
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 9.4 A mit HAN, s. Beschreibung (90019)
Katalog MH 9.4 A + HAN
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 9.4 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 9.4 A 2, s. Beschreibung (90008)
Katalog MH 9.4 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 10.1 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 10.1 A 2, s. Beschreibung (90009)
Katalog MH 10.1 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 10.1 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 10.1 B, s. Beschreibung (90020)
Katalog MH 10.1 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 10.1 B mit 86 IIc
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Dt. Reich, MH 10.1 B mit 86 IIc, Fotoattest, s. Beschreibung (90010)
Katalog MH 10.1 B mit 86 IIc
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Katalog MH 10.2 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Dt. Reich, MH 10.2 A 2, Fotoattest, s. Beschreibung (90011)
Katalog MH 10.2 A 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Katalog MH 10.2 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 10.2 B, s. Beschreibung (90012)
Katalog MH 10.2 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 18.2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, MH 18.2, s. Beschreibung (90013)
Katalog MH 18.2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MH 18.4
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest
Dt. Reich, MH 18.4, Fotoattest, s. Beschreibung (90014)
Katalog MH 18.4
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-Attest