Katalog Bl W2A
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
All. Bes., Bl W 2 A, gezähnter Block-Zd., viol. Ersttags-SST, Mi. 110,- +
Katalog Bl W2A
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 926c
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
All. Bes. Mi. 926 c, postfrisch, farbgeprüft, Mi. 45,-
Katalog 926c
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 959d
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
All. Bes. Mi. 959 d, gestempelt, farbgeprüft, Mi. 50,-
Katalog 959d
Erhaltung gestempelt
Prüfung original