Katalog Bl S5A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 5 A YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 65,-
Katalog Bl S5A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S5A YII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, Bl S 5 A YII, Block-Zd., gestempelt, gepr. BPP, Mi. 60,-
Katalog Bl S5A YII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog Bl S5B YI
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, Bl S 5 B YI, Block-Zd., gestempelt, gepr. BPP, Mi. 30,-
Katalog Bl S5B YI
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog HBl.5A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, HBl. 5 A, postfrisch, gepr. BPP, Mi. 35,- ++ (10336)
Katalog HBl.5A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Klb-VB5PF 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Klb-VB 5 PF 2, Zd. mit Plattenfehler, postfrisch, Mi. 60,-
Katalog Klb-VB5PF 2
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Klb-VB5PF 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Klb-VB 5 PF 3, Zd. mit Plattenfehler, postfrisch, Mi. 60,-
Katalog Klb-VB5PF 3
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Klb-VB5PF 3
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, Klb-VB 5 PF 3, Zd. mit Plattenfehler, Tagesstempel, Mi. 80,-
Katalog Klb-VB5PF 3
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog Klb-VB5PF 4
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Klb-VB 5 PF 5, Zd. mit Plattenfehler, postfrisch, Mi. 60,-
Katalog Klb-VB5PF 4
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S5 + S 6 XII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, S 5 gest. + S 6 postfr./gest., mit Wz. 2 XII , gepr. BPP, Mi. 49,- (10411)
Katalog S5 + S 6 XII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog S5 + S 6 XII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, S 5 gest. + S 6 postfr./gest., mit Wz. 2 XII , gepr. BPP, Mi. 49,- (10413)
Katalog S5 + S 6 XII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog Bl S6A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 6 A YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 80,-
Katalog Bl S6A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S6B YII
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
DDR, Bl S 6 B YII, Block-Zd., ungebraucht, gepr. BPP, Mi. 40,-
Katalog Bl S6B YII
Erhaltung ungebraucht
Prüfung original
Katalog Bl S 7 A YI + PF I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 7 A PF I, Block-Zd., Plattenf., postfr., gepr. BPP, Mi. 150,- (13811)
Katalog Bl S 7 A YI + PF I
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog Bl S 7 A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 7 A YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 65,- (13784)
Katalog Bl S 7 A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog Bl S 7 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 7 B YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 65,- (13807)
Katalog Bl S 7 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog Bl S7A YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 7 A YI, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 20,-
Katalog Bl S7A YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S7A YII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, Bl S 7 A YII, Block-Zd., gestempelt, gepr. BPP, Mi. 60,-
Katalog Bl S7A YII
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog Bl S7B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 7 B YI, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 20,-
Katalog Bl S7B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S7B YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 7 B YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 65,-
Katalog Bl S7B YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S7B YII PF I
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, Bl S 7 B YII PF I, Block-Zd. mit Plattenfehler, gepr. BPP, Mi. 300,- (2306)
Katalog Bl S7B YII PF I
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog HBl.7+ 8 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, HBl. 7 + 8 A, je 100 postfrische Heftchenblätter, Mi. 1100,- ++ (10340)
Katalog HBl.7+ 8 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Klb-VB7PF 2
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, Klb-VB 7 PF 2, Zd. mit Plattenfehler, gestempelt, Mi. 80,-
Katalog Klb-VB7PF 2
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog Bl S 8 - W 16 A YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 8 - W 16 A YI, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 160,- (13824)
Katalog Bl S 8 - W 16 A YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog Bl S 8 - W 16 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 8 - W 16 B YI, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 160,- (2268)
Katalog Bl S 8 - W 16 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S 8 + S 9 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 8 + 9 B YI, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 80,- (13819)
Katalog Bl S 8 + S 9 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog Bl S 8 + W 16 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 8 + W 16 B YI, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 80,- (13818)
Katalog Bl S 8 + W 16 B YI
Erhaltung postfrisch
Prüfung BPP-geprüft
Katalog Bl S8A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 8 A YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 70,-
Katalog Bl S8A YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S8B YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl S 8 B YII, Block-Zd., postfrisch, gepr. BPP, Mi. 70,-
Katalog Bl S8B YII
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl W8
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, Bl W 8, Block-Zd., postfrisch, Mi.-Handbuch 80,-
Katalog Bl W8
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog Bl S 9 + W 15 B YI
Erhaltung Briefstück
Prüfung BPP-geprüft
DDR, Bl S 9 + W 15 B YI, Block-Zd., gestempelt, gepr. BPP, Mi. 180,- (13816)
Katalog Bl S 9 + W 15 B YI
Erhaltung Briefstück
Prüfung BPP-geprüft


Zu Seite springen: