Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gestempelt, gepr. Infla/BPP, Mi. 70,- (12906)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gestempelt, gepr. Infla/BPP, Mi. 70,- (12907)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gestempelt, gepr. Infla/BPP, Mi. 70,- (12909)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gestempelt, gepr. Infla/BPP (We), Mi. 70,- (12913)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gestempelt, gepr. Infla/BPP, Mi. 70,- (12916)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gest. 1916, gepr. Infla/BPP, Mi. 70,- (12917)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a + S 13 a, gest. 1916, gepr. Infla/BPP (Oe), Mi. 70,- (12918)
Katalog S 11 a + S 13 a
Erhaltung gestempelt
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11
Erhaltung Brief/Karte
Katalog S 11
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11, portogerechter Elsaß-Brief (13030)
Katalog S 11
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11, portogerechte Einzelfrankatur, Mi.-Handbuch 45,- (10492)
Katalog S 11
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 - S 14 b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b - S 14 b, postfrisch, kpl. Serie, ungeknickt, Mi. 30,- (3263)
Katalog S 11 - S 14 b
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 11 - S 14 b
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b - S 14 b, gestempelt, kpl. Serie, ungeknickt, Mi. 70,- (3264)
Katalog S 11 - S 14 b
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a, portogerecht auf Fern-Brief, gepr. BPP, Mi. 70,- (9094)
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a, portogerecht auf Fern-Brief, gepr. BPP, Mi. 70,- (9095)
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a, Einzelfrankatur, gepr. BPP, Mi.-Handbuch 40,- (9099)
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 a, portogerechter Fern-Brief, gepr. BPP, Mi. 70,- (11225)
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a, portogerechter Fern-Brief, gepr. BPP, Mi. 70,- (13604)
Katalog S 11 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a (2)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a (2), portoger. Mehrfachfr., gepr., Mi.-Handbuch 250,- (19087)
Katalog S 11 a (2)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 a (3)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 11 a (3), portoger. R-Brief, gepr. BPP, Mi. 140,- (9098)
Katalog S 11 a (3)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b, portogerechte Einzelfrankatur, Mi.-Handbuch 45,- (5075)
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b, portogerechte Einzelfrankatur, Mi.-Handbuch 45,- (5076)
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b, portogerechte Einzelfrankatur, Mi.-Handbuch 45,- (5077)
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b , portogerecht, Sondertarif auf Auslands-R-Brief (5086)
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b, portogerechte Einzelfrankatur, Mi.-Handbuch 45,- (18345)
Katalog S 11 b
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 11 b (2)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 11 b (2), portoger. Mehrfachfrankatur, Mi.-Handbuch 80,- (19086)
Katalog S 11 b (2)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 12 (3) + S 14 (3)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 12 (3) + S 14 (3), portogerecht auf R-Brief, Mi. 155,- ++ (19611)
Katalog S 12 (3) + S 14 (3)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 12 (4)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung INFLA-/ArGe-geprüft
Dt. Reich, S 12 (4), Mehrfachfrank. auf R-Brief, geprüft Infla, Mi. 105,-(19610)
Katalog S 12 (4)
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung INFLA-/ArGe-geprüft
Katalog S 12 + S 14
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Dt. Reich, S 12 + S 14, auf unterfrankiertem Fern-Brief, Mi. MiF 75,- (5102)
Katalog S 12 + S 14
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Katalog S 12 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 12 a, portogerechter Fern-Brief, gepr. BPP, Mi. 120,- (9104)
Katalog S 12 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Katalog S 12 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft
Dt. Reich, S 12 a, portogerechter Fern-Brief, gepr. BPP, Mi. 120,- (9105)
Katalog S 12 a
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung BPP-geprüft